תיאור הפרויקט ומתרותיו


אתר זה ומאגר מידע שבתוכו בוצעו כחלק מהפרויקט (KADMOS (Kahle Documents Management, Organization and Study הממונה על ידי אזור פיאמונטה, הנהלת אוניברסיטה ומחקר, מדעי הרוח והחברה (2008).
הפרויקט תוכנן ונערך על ידי ברונו קייזה (Bruno Chiesa) ומאריה לויזה רוסו (Maria Luisa Russo).
שגר מידע אינטרנטי .
הפרויקט מאורגן בשלוש יחידות (work packages) ובמספר זהה של קבוצות מחקר.


WP1: חקר ואירגון


WP2: שימור


WP3: הבלטת ערך