תיאור הפרויקט ומתרותיו


אתר זה ומאגר מידע שבתוכו בוצעו כחלק מהפרויקט (KADMOS (Kahle Documents Management, Organization and Study הממונה על ידי אזור פיאמונטה, הנהלת אוניברסיטה ומחקר, מדעי הרוח והחברה (2008).
הפרויקט תוכנן ונערך על ידי ברונו קייזה (Bruno Chiesa) ומאריה לויזה רוסו (Maria Luisa Russo).
מתרות: קטלוג, סידור ושימור הארכיון, פתיחה של אותו ארכיון לקהילה האקדמית על ידי יצירת מאגר מידע אינטרנטי (עם תמונות של חלקי הארכיון החשובים ביותר).
הפרויקט מאורגן בשלוש יחידות (work packages) ובמספר זהה של קבוצות מחקר.


WP1: חקר ואירגון


WP2: שימור


WP3: הבלטת ערך